Doelstellingen

Verenigingen en hun coaches zijn cruciaal voor de ontwikkeling van talenten. Werving, leren roeien, leren trainen en wedstrijden leren racen gebeurt daar. Om talent door te ontwikkelen, op niveau te laten trainen en competitief te laten sparren zijn professionele coaches, trainingsprogramma’s en trainingskampen essentieel. Het RTC Roeien Brabant creëert deze infrastructuur, waarbij de volgende doelstellingen worden gehanteerd:

  1. Het ondersteunen en faciliteren van geïdentificeerde talenten voor een optimale ontwikkeling richting een WK of Olympische medaille. Dit gebeurt in de vorm van professionele roei-technische coaching, krachttraining en ondersteuning op medisch en maatschappelijk gebied (bijv. sportpsychologie, voedingsdiëtiek of studiebegeleiding).
  2. Het betrekken van partners, zowel professioneel als commercieel, zodat het RTC Roeien Brabant als katalysator en verbinder tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en roeiende topsporters fungeert.
  3. Het RTC Roeien Brabant zorgt voor samenwerkingsverbanden en genereert spin-off op de betrokken verenigingen, waarmee het algehele roeiniveau in de regio naar een hoger plan wordt gelift.

MerijnSoeters-7044